Hodepine

Filters
Done
 • kr 83.90

  Aspirin 500 mg drasjerte tabletter til korttidsbehandling ved milde til moderate smerter til voksne og barn over 12 år, og ved feber hos voksne over 18 år. Aspirin 500 mg drasjerte tabletter til korttidsbehandling ved milde til moderate smerter om hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter og muskel- og leddsmerter hos voksne og barn over…

 • kr 94.90

  Fenazon-Koffein er et reseptfritt legemiddel til behandling av hodepine, tannpine og menstruasjonssmerter hos voksne og barn over 15 år. Fenazon-Koffein sterke tabletter inneholder fenazon og koffein. Fenazon virker smertestillende og febernedsettende, mens koffein har en viss oppkvikkende virkning. Ved langtidsbruk (over 3 måneder) med inntak annenhver dag eller oftere, kan hodepine utvikles eller forverres og…

 • kr 81.90

  Fenazon-Koffein er et reseptfritt legemiddel til behandling av hodepine, tannpine og menstruasjonssmerter hos voksne og barn over 15 år. Fenazon-Koffein sterke tabletter inneholder fenazon og koffein. Fenazon virker smertestillende og febernedsettende, mens koffein har en viss oppkvikkende virkning. Ved langtidsbruk (over 3 måneder) med inntak annenhver dag eller oftere, kan hodepine utvikles eller forverres og…

 • kr 94.90

  Ibumentin er et reseptfritt legemiddel til kortvarig egenbehandling av lette til moderate smerter og febernedsettende hos voksne og barn over 12 år. Ibumetin kan brukes mot: hodepine tannpine menstruasjonssmerter lette muskel- og leddsmerter som febernedsettende ved for eksempel forkjølelse og influensa. Ibumetin inneholder virkestoffet ibuprofen som har en smertestillende, febernedsettende…

 • kr 78.90

  Ibux tabletter brukes til kortvarig behandling av lette og moderate smerter slik som hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter, lette muskel- og leddsmerter, og som febernedsettende ved for eksempel forkjølelse og influensa hos voksne og barn over 6 år. Ibux inneholder virkestoffet ibuprofen, og har en smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Til bruk…

 • kr 90.90

  Ibux brukes til kortvarig egenbehandling ved lette og moderate smerter og feber hos voksne og barn over 12 år. Ibux kan brukes ved: hodepine  tannpine menstruasjonssmerter lette muskel- og leddsmerter som febernedsettende ved for eksempel forkjølelse og influensa Ibux inneholder virkestoffet ibuprofen som har en smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt, som trolig skyldes at dannelsen…

 • kr 59.90

  Ibux brukes til kortvarig behandling av lette og moderate smerter som hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter, lette muskel- og leddsmerter, og som febernedsettende ved for eksempel forkjølelse og influensa hos voksne og barn over 6 år. Ibux inneholder virkestoffet ibuprofen som har en smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt, som trolig skyldes at dannelsen av smertefremkallende stoffer (prostaglandiner) hemmes. Den febernedsettende…

 • kr 67.90

  Ibux tabletter brukes til kortvarig egenbehandling ved lette og moderate smerter og feber hos voksne og barn over 12 år. Ibux tabletter kan brukes ved: hodepine tannpine menstruasjonssmerter lette muskel- og leddsmerter som febernedsettende ved for eksempel forkjølelse og influensa Ibux inneholder virkestoffet ibuprofen som har en smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt, som trolig…

 • kr 100.90

  Ibux kan brukes til kortvarig behandling av lette til moderate smerter ved hodepine tannpine/tannverk menstruasjonssmerter muskel- og leddsmerter febernedsettende (ved f.eks. forkjølelse eller influensa) Ibux inneholder virkestoffet ibuprofen som har en smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt, som trolig skyldes at dannelsen av smertefremkallende stoffer (prostaglandiner) hemmes. Den febernedsettende effekten skyldes påvirkning av varmeregulerende sendre…

 • kr 38.90

  Ved feber og ved kortvarige, lette til moderate smerter Panodil tabletter er et reseptfritt legemiddel som inneholder paracetamol. Tablettene brukes ved kortvarige lette til moderate smerter. Ved høy feber må lege kontaktes. Panodil kan doseres inntil tre ganger i døgnet. Det bør gå minst fire timer mellom hver dosering. Tablettene…

 • kr 58.90

  Panodil Zapp brukes mot lett til moderat smerte, som hodepine tannpine menstruasjonssmerter muskel- og leddsmerter f.eks. ved forkjølelse og feber. Ubehag ved feber hos voksne og barn over 12 år (40 kg). Panodil Zapp inneholder paracetamol. Virkestoffet paracetamol har en smertestillende effekt som trolig skyldes at dannelsen av smertefremkallende stoffer (prostaglandiner) motvirkes. Den…

 • kr 70.90

  Paracet mikstur brukes mot smerter og feber hos barn over 3 kg. Ved høy feber skal lege kontaktes. Paracet mikstur inneholder paracetamol. Virkestoffet paracetamol har en smertestillende effekt som trolig skyldes at dannelsen av smertefremkallende stoffer (prostaglandiner) motvirkes. I tillegg kan paracetamol fange opp og uskadeliggjøre visse sterke og vevsirriterende…

 • kr 66.90

  Paracet smeltetabletter brukes til kortidsbehandling av feber og mot lette til moderate smerter, som Hodepine Tannpine Muskelsmerter hos barn mellom 1 ½ og 12 år (12 – 40 kg). Paracet inneholder paracetamol. Virkestoffet paracetamol har en smertestillende effekt som trolig skyldes at dannelsen av smertefremkallende stoffer (prostaglandiner) motvirkes. I tillegg kan…

 • kr 69.90

  Paracet stikkpiller er et reseptfritt legemiddel til behandling av kortvarige lette til moderate smerter (hodepine, menstruasjonssmerter, tannverk, muskel- og leddsmerter) og febernedsettende ved for eksempel forkjølelse og influensa. Paracet 1 gram stikkpiller inneholder paracetamol som har en smertestillende og febernedsettende effekt. Paracet skal kun brukes ved behandling over korte perioder…

 • kr 66.90

  Paracet 125 milligram stikkpiller kan brukes ved feber og smerte hos barn 6-12 kg (4-18 måneder). Ved høy feber skal lege kontaktes. Paracet stikkpiller kan brukes mot Hodepine Tannpine Feber ved foreksempel forkjølelse og influensa Muskel- og leddsmerter Paracet stikkpiller 125 milligram er velegnet til små barn som synes det er ubehagelig…

 • kr 66.90

  Paracet stikkpiller 250 mg brukes mot lette til moderate smerter og feber hos barn 1½ – 9 år (12 – 30 kg). Ved høy feber skal lege kontaktes. Paracet inneholder paracetamol. Virkestoffet paracetamol har en smertestillende effekt som trolig skyldes at dannelsen av smertefremkallende stoffer (prostaglandiner) motvirkes. I tillegg kan…

 • kr 66.90

  Paracet stikkpiller 500 mg har en smertestillende og febernedsettende effekt. Kan brukes av barn 9 – 12 år (vekt 30 – 40 kg). Ved høy feber skal lege kontaktes. Paracet kan brukes til kortvarig behandling av lette til moderate smerter ved Hodepine Menstruasjonssmerter Tannverk/tannpine Muskel- og leddsmerter Febernedsettende (ved f.eks.…

 • kr 61.90

  Paracet stikkpiller 60 mg kan brukes ved kortvarige lette til moderate smerter og ved feber, som for eksempel ved forkjølelse og influensa, hos barn 0-4 måneder (3-6 kg). Ved høy feber skal lege kontaktes. Paracet er et smertestillende og febernedsettende middel. Paracet inneholder virkestoffet paracetamol som har en smertestillende effekt…

 • kr 58.90

  Hvordan bruke produktet: 15-25 kg (3-7 år): ½ tablett 3 ganger i døgnet. 25-40 kg (7-12 år): 1 tablett 3 ganger i døgnet. Voksne og barn over 40 kg: 1-2 tabletter 3 ganger i døgnet. Hvis man har problemer med å svelge tabletter finnes det også smeltetabletter, brusetabletter og mikstur som er lettere å svelge.…

 • kr 46.90

  Paracet tabletter brukes mot feber og lett til moderat smerte, som Hodepine Menstruasjonssmerter Tannpine hos voksne og barn over 3 år (vekt over 15 kg). Paracet inneholder paracetamol. Virkestoffet paracetamol har en smertestillende effekt som trolig skyldes at dannelsen av smertefremkallende stoffer (prostaglandiner) motvirkes. I tillegg kan paracetamol fange opp og uskadeliggjøre visse…