Solvipect Mikst 20 mg/ml

kr 99.90

Description

Solvipect mikstur med lakris og anissmak kan brukes mot slimhoste hos voksne og barn over 6 år. Solvipect gjør slimet mer tyntflytende, og dermed lettere å hoste opp.

Solvipect hostemikstur inneholder guaifenesin, som virker ved å lette opphostingen av seigt slim ved å gjøre slimet mer tyntflytende.

Miksturen inneholder ca. 4% etanol. I en dose (10 ml) er det etanol omtrent tilsvarende 10 ml øl/4 ml vin. Dette bør tas hensyn til av blant annet gravide, ammende, barn, alkoholikere, og ved bilkjøring/operering av maskiner.

Det er viktig å lese pakningsvedlegget nøye før bruk.

Solvipect Mikst 20 mg/ml

kr 99.90