Paracet Stikkpille 250 mg

kr 66.90

Description

Paracet stikkpiller 250 mg brukes mot lette til moderate smerter og feber hos barn 1½ – 9 år (12 – 30 kg).

Ved høy feber skal lege kontaktes.

Paracet inneholder paracetamol. Virkestoffet paracetamol har en smertestillende effekt som trolig skyldes at dannelsen av smertefremkallende stoffer (prostaglandiner) motvirkes. I tillegg kan paracetamol fange opp og uskadeliggjøre visse sterke og vevsirriterende stoffer. Den febernedsettende effekten skyldes påvirkning av varmeregulerende sentre i hjernen.

Paracet stikkpiller kan brukes ved:

  • hodepine
  • tannpine/tannverk
  • menstruasjonssmerter
  • muskel- og leddsmerter
  • feber (for eksempel ved feber eller influensa)

Vis forsiktighet ved samtidig bruk av andre paracetamolholdige midler.

Det er viktig å lese pakningsvedlegget nøye før bruk.

Paracet Stikkpille 250 mg

kr 66.90