Paracet Stikkpille 60 mg

kr 61.90

Description

Paracet stikkpiller 60 mg kan brukes ved kortvarige lette til moderate smerter og ved feber, som for eksempel ved forkjølelse og influensa, hos barn 0-4 måneder (3-6 kg).

Ved høy feber skal lege kontaktes.

Paracet er et smertestillende og febernedsettende middel. Paracet inneholder virkestoffet paracetamol som har en smertestillende effekt som trolig skyldes at dannelsen av smertefremkallende stoffer (prostaglandiner) motvirkes. I tillegg kan paracetamol fange opp og uskadeliggjøre visse sterke og vevsirriterende stoffer. Den febernedsettende effekt skyldes påvirkning av varmeregulerende sentre i hjernen.

Det er viktig å lese pakningsvedlegget nøye før bruk.

Paracet Stikkpille 60 mg

kr 61.90