Paracet Tab 500 mg

kr 58.90

Description

Hvordan bruke produktet:
  • 15-25 kg (3-7 år): ½ tablett 3 ganger i døgnet.
  • 25-40 kg (7-12 år): 1 tablett 3 ganger i døgnet.
  • Voksne og barn over 40 kg: 1-2 tabletter 3 ganger i døgnet.

Hvis man har problemer med å svelge tabletter finnes det også smeltetabletter, brusetabletter og mikstur som er lettere å svelge. Hvis man ikke kan svelge finnes det stikkpiller.

Paracet Tab 500 mg

kr 58.90